1. İsim belsoğukluğuna benzer bir zührevî hastalık.
    Chlammydia trachomatis adlı bakteri sebep olur.