chlamydia

  1. Noun belsoğukluğuna benzer bir zührevî hastalık.
    Chlammydia trachomatis adlı bakteri sebep olur.