1. Geçişli Fiil (sistematik olarak) düzenlemek, tanzim etmek, kanunname şeklinde toplamak.
tedvin etmek Fiil