compatibility

  1. İsim uygunluk, âhenk, uyma.
  2. İsim, Bilişim uyarlık: bir bilgisayar dizgesinde geliştirilmiş yazılım ürünlerinin başka bir bilgisayar dizgesinde
    değiştirilmeden kullanılabilmesi.
geriye uyumluluk Bilgi Teknolojileri
elektromanyetik uyumluluk
yukarıya doğru uyumluluk Bilgi Teknolojileri