1. istif
  2. İsim sükûn(et), huzur, dinginlik, soğuk kanlılık.
    Keep calm, don't lose your composure.
    regain/retain
    one's composure: sükûnet bulmak, sükûnetini korumak.
itidalini bozmamak Fiil
istifini bozmamak Fiil
belirgin bir rahatlıkla
soğukkanlılıkla