suç gelirlerini gizleme İsim, Ceza Hukuku
mal varlığını gizleme
malvarlığını gizleme
hırsızlığı örtbas etme