conceptualize

  1. Fiil kavramlaştırmak, mefhumlaştırmak, zihinde kavram/mefhum oluşturmak, kavram/mefhum haline getirmek.