1. İsim oluk, suyolu, kanal, su borusu, mecra, ark.
  2. İsim, Elektrik-Elektronik künk, kabloların içinden geçtiği kanal/boru.
  3. İsim (bkz: fountain )
havai tel
gaz borusu
suyolu