1. (çürümekten, bozulmaktan, tükenmekten vb.) korumak, muhafaza etmek, saklamak.
    to conserve resources/forests.
    to conserve one's energy.
  2. reçel/konserve yapmak, şeker ile muhafaza etmek.
    Mother always conserves a variety of fruits from our garden in summer.
sağlığını korumak Fiil