1. Geçişli Fiil taşımak, götürmek, iletmek, nakletmek, sevketmek.
  We conveyed our goods to market in an old car. Wires
  convey electricity from power stations to the user.
 2. Geçişli Fiil (haber, bilgi, düşünce, duygu vb.) vermek, tebliğ etmek, ulaştırmak, iblâğ etmek, ifade etmek.
  I can't
  convey my feelings in words. Words convey meaning.
 3. Geçişli Fiil, Hukuk ferağ etmek, (iyeliğini birisine) geçirmek.
  When was this land conveyed to you?
 4. Geçişli Fiil çalmak, aşırmak.
 5. Geçişli Fiil alıp götürmek, gizlice uzaklaştırmak.
en iyi dileklerini aktarmak Fiil
satıcının devir hakkına sahip olduğunu gösteren taahhüt İsim, Hukuk
sözleşmeye konu gayri menkulün bazı şartlarla lehine taahhüt edilen kimseye devir ve temlikini öngören sözleşme
devir ve temlik hakkı
bir kuvvete manda yönetimi tevdi etmek Fiil
bir yazarın anlatmak istediğini aktarmak Fiil
terk etmek Fiil
devir ve temlik etmek Fiil
temlik etmek Fiil
hem yolcu hem de mal taşımak Fiil
karayolu ile götürmek Fiil
su yoluyla taşımak Fiil
elektrik nakletmek Fiil
bilgi taşımak Fiil
bilgi aktarmak Fiil
toprak devir ve temlik etmek Fiil
nakletmek Fiil
mülkü devir ve temlik etmek Fiil
alacaklıyı dolandırmak amacıyla başkasının üstüne geçirerek mal kaçırmak Fiil, Hukuk
duygularını anlatmak için sözler yeterli değil