counsel for the defence

(Br) davalıya avukat atamak Fiil
savunma avukatı tayin etmek Fiil
savunma avukatı tayin etmek Fiil