current revenue

cari maliyetlerin cari hasılat ile karşılaştırılması