1. Sıfat kesin, kat'î, son, nihaî.
    a decisive influence. a decisive advantage.
  2. Sıfat kararlı, sebatkâr, azimli, fikrinde direnen, sabitkadem.
    A decisive person acts quickly and often succeeds.
tartışmaya yer vermeyen delil
tartışmaya yer vermeyen kanıt
savaşın sonunu belirleyecek muharebe
kesin faktör
kesin etki
kaderini belirleyici etki
belirleyici etki İsim, Rekabet Hukuku
kesin önlemler İsim
kesin tedbirler İsim
kati yemin
davayı sonuçlandıran yemin
kati sorun
iki tarafın oyları eşit olduğunda sonucu belirleyecek başkanın oyu
kapitalizasyon faktörü kesin faktör
kestirme cevap
kesin önlemler almak Fiil