deduct from

  1. değerini/kıymetini düşürmek/azaltmak.
    Bad plumbing deducts from the value of this house.
vergiden düşmek Fiil
ücretlerden kesinti yapmak Fiil
ücretten yüzde 5 düşmek Fiil
kalemi hesaptan indirmek Fiil
bir kalemi hesaptan indirmek Fiil