defence defense counsel

avukat aracılığıyla savunma
savunma avukatı tayin etmek Fiil