1. distorted
to be distorted Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Türkçe’de “biçimini bozmak” anlamına gelen Deforme ... Deforme olmak söyleyişlerinde geçer