delivery note

  1. irsaliye
  2. teslim belgesi (malları gönderen tarafından hazırlanan ve mallarla teslim edilen pusula
  3. İsim, Ticaret sevk irsaliyesi