1. yıkma, tahrip etme.
    demolition work had begun on the old building.
  2. yıkılma, harap olma, harabiyet.
Yıkım (NACE kodu: 43.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yıkım ve şantiyenin hazırlanması (NACE kodu: 43.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
yıkılmasına karar alınmış
tahrip kuşağı
tahrip kalıbı
tahrip bombası İsim
tahrip hakkı
tahrip kalıbı
tahrip şirketi
(askerlik) tahrip bölüğü
yıkılma masrafı
yıkılmaya karşı sigorta bedeli
yıkım maliyeti (eski bir binanın yıkılmasında katlanılan maliyet)
yıkma mühendisi
tahrip ateşleme postası İsim
yıkıcılık şirketi
tahrip muhafız kuvveti
binanın kal'i İsim, İnşaat
tahrip subayı
tahrip emri
tahrip müfrezesi
yıkma izni
tahrip takımı
tahrip mangası İsim
tahrip hedefi
sabotaj komandosu İsim
yıkıcılık işleri İsim
yıkıcı fiyatına satmak Fiil