directional

  1. Sıfat yönsel, yön gösteren, yön+.
  2. Sıfat, Radyo yönlü, yön-duyarlı, yön seçici, yönlendirilmiş, tevcihli, tevcih edilmiş.
    directional antenna:
    yönlendirilmiş anten.
    directional radio transmission: yönlendirilmiş radyo yayını.
her yöne çevrilebilen
(radyo) yön farı
yönlü değerler hesabı
yön kontrolü
(uçak) yön değiştirici kumandalar İsim
yön etkisi
(pusula) yön kuvveti
yön radyosu İsim
yön işareti
sinyal lambası İsim, Ulaşım
yön kararlılığı (uçağın normal yönden ayrıldığı zaman kendi kendine eski yönüne gelmeye çalışması
yolculuğun bir ayağı için özel indirimli fiyat
(radyo) yönelmiş verici