directional

  1. Adjective yönsel, yön gösteren, yön+.
  2. Adjective, Radio yönlü, yön-duyarlı, yön seçici, yönlendirilmiş, tevcihli, tevcih edilmiş.
    directional antenna:
    yönlendirilmiş anten.
    directional radio transmission: yönlendirilmiş radyo yayını.
her yöne çevrilebilen
(radyo) yön farı
yönlü değerler hesabı
yön kontrolü
(uçak) yön değiştirici kumandalar Noun
yön etkisi
(pusula) yön kuvveti
yön radyosu Noun
yön işareti
sinyal lambası Noun, Transport
yön kararlılığı (uçağın normal yönden ayrıldığı zaman kendi kendine eski yönüne gelmeye çalışması
yolculuğun bir ayağı için özel indirimli fiyat
(radyo) yönelmiş verici