dissenting opinion

  1. İsim, Hukuk karşı oy görüşü
  2. İsim muhalif fikir
  3. İsim, Hukuk karşı oy yazısı
  4. İsim, Hukuk muhalefet şerhi
  5. İsim karşı fikir
(karara, rapora, tutanağa) şerh düşmek, (karara, rapora, tutanağa) şerh koymak Fiil, Hukuk
muhalefet oyu (bir veya daha fazla hâkimin mahkemenin diğer üyelerinin çoğunluğu tarafından verilen karara
muhalif olarak izhar ettiği kanaati