1. (bkz: draw )1
    (s.f.).
  2. solgun (benizli), bitkin/yorgun (görünüşlü).
  3. (kılıç) çekilmiş, kınından çıkarılmış.
  4. (savaş) sonuçsuz, (oyun) berabere.
  5. (tavuk, hindi vb.) içi boşaltılmış, temizlenmiş.
sıyrılmak Fiil
kanlı bıçaklı olmak Fiil
açıklama yapmak Fiil
bilgi sağlamak Fiil
bilgi vermek Fiil
birbirinin gözünü çıkartacakmış gibi davranmak Fiil
kabataslak
çekme
traktörle çekilen
yalınkılıç
berabere biten savaş
müzakere üzerine ciro edilerek dış ülkedeki bir bankanın Londra'daki şubesine transfer edilen yabancı menşeli bir senet
İngiltere'de keşideci tarafından müzakere sonucu (ciro edildikten sonra) yabancı bir bankanın Londra
şubesine transfer edilen yabancı senet
(Br) keşideci tarafından
keşide tahvili
kura ile itfa edilen tahvil
kura ile itfaya tabi tahvil
(a) eritilmiş tereyağı, (b) eritilmiş tereyağı, un, sebze veya balık suyu ve limonla hazırlanmış salça.
kura ile çıkmış
arasından kura çekilmek
(bira) fıçıdan
isabet eden numara
rehinden kurtarılmış menkul değerler İsim
1 : 5 ölçekli
yanaşık
çekme tel
ajur, delikli işleme, iplik çekerek yapılan nakış/işleme.
çekilen numara
kurada biriyle eşleşmek Fiil, Spor
siyasetin çevrintisine çekilmek Fiil
vadeli kambiyo senedi
ticari senetler İsim
birine keşide edilen senet
üç suret olarak hazırlanmış yük senedi
açık bir ifadeyle düzenlenmemiş bir vasiyetnameyi yorumlamak Fiil
usulüne göre hazırlanmış sözleşme
usulüne uygun hazırlanmış sözleşme
avukat huzurunda hazırlanmış evrak
noter huzurunda hazırlanan evrak
noter huzurunda hazırlanmış belgeler İsim
kendini birine yakın duymak Fiil
uzun uzadıya yapılan açıklama
uzun süren müzakere
bıçak çekmek Fiil