1. İsim, Din ve İnanç Paskalya
  2. İsim Paskalya yortusu: Hristiyanlarca İsa'nın tekrar dirilmesinin kutlandığı yortu.
  3. İsim
    Easter Sunday ile ayni anlama gelir. Paskalya günü: 21 Marttan sonraki ilk dolunayı izleyen Pazar
    günü.
    Easter Monday: bu günün ertesi.
kuzeydoğu. İsim
poyraz (rüzgârı/fırtınası). İsim
(geniş kenarlı/sugeçirmez) gemici şapkası. İsim
(a) Paskalya yumurtası, (b) yumurta şeklinde çikolata.
Paskalya bayramı
beyaz zambak
(Lilium longiflorum): İlkbaharda ilkönce açan bir tür zambak.
red cedar İsim
Easter ile ayni anlama gelir. Paskalya günü: 21 Marttan sonraki ilk dolunayı izleyen Pazar günü.
Easter Monday: bu günün ertesi.
hamursuz bayramı