edge out someone

  1. Fiil birini az farkla yenmek
  2. Fiil birini az farkla geçmek
  3. Fiil birini burun farkıyla geçmek
  4. Fiil birini devre dışı bırakmak
  5. Fiil birini çekilmek zorunda bırakmak
  6. Fiil birinin işten ayrılmasına neden olmak
  7. Fiil birinin sektörden ayrılmasına neden olmak
  8. Fiil birini rekabetin dışına atmak
birini işten atmak Fiil