1. Geçişsiz Fiil köpürmek, kabarmak, kabarcıklar/köpükler çıkarmak.
    7-up effervesces.
  2. Geçişsiz Fiil coşmak, galeyana gelmek, neşelenmek.
    The crowd waiting to see the Queen effervesced with excitement.