electrical energy

elektrik enerjisi tedariki
elektriksel potansiyel enerji İsim, Mühendislik