1. seçilebilir, intihap edilebilir, seçim için gerekli nitelikleri taşıyan.
    Anyone who can speak French
    is eligible to join this club.
  2. elverişli, uygun, münasip, makbul (kimse), arzu edilen (şey/kimse).
    An eligible place for a holiday.
    She knows a lot of eligible young men who are all rich and attractive.
uygun aday
seçilebilir aday
işe alınabilecek işçi
emekli aylığı alabilme
emekliliğe hak kazanmış
bir mevkie seçilebilme niteliği
yardım almaya ehil
seçime aday olabilme
üyeliğe seçilebilme
emekliliğe hak kazanmış
terfi edebilme niteliği
yeniden seçilebilme niteliği
yeniden seçilebilir
yardım alabilme niteliği
emeklilik hakkını kazanmış
merkez bankasına yatırılabilir mevduat
iskonto edilebilir borçlar İsim
(US) (merkez) bankasında geçerli senet
uygun güvence
(Br) geçerli oylar İsim
geçerli oylar İsim
ABD'nin hazine bonoları İsim
güvence olarak kabul olunmak Fiil
kabul edilebilme niteliğine sahip olmak Fiil
seçime girebilmek Fiil
muafiyet hakkı olmak Fiil
izin hakkı olmak Fiil
izin zni hakkı olmak Fiil
bir derneğe üye olabilme niteliğine sahip olmak Fiil
(US) vatandaşlığa kabul edilebilme durumunda olmak Fiil
şartlı tahliyeye ehil olmak Fiil
terfi edebilme niteliğine sahip olmak Fiil
şartlı tahliyeye ehil olabilmek Fiil
sosyal yardıma ehil olmak Fiil
bir şeye aday olabilmek Fiil
sosyal yardıma ehil olmak Fiil
bir tazminata ehil olmak Fiil
oy verme ehliyeti olabilmek Fiil
şirket emeklilik aylığı almaya hak kazanmak Fiil