1. İsim yılanbalığı yavrusu: denizden nehire göç eden küçük yılanbalığı.