1. Geçişli Fiil asitle yakmak.
  2. Geçişli Fiil hâkketmek, oymak, asitle yakarak bakır/cam üzerine süslü şekiller işlemek.
  3. Geçişli Fiil biçim ve kılığını (eşkâlini) belirtmek, bir kimsenin karakterini/görünüşünü tasvir etmek.
  4. Geçişli Fiil hafızaya nakşetmek, unutulmayacak şekilde zihinde yer etmek.
    The scene was etched on his mind. This
    terrible event is etched in my memory.
  5. Geçişli Fiil hakkâklık/oymacılık yapmak.
aşınmak Fiil