factory rejects

  1. İsim fabrikanın ıskartaya çıkardığı ürünler
  2. İsim fabrika defolu ürünleri