fair consideration

  1. uygun bedel
  2. müflisin satmış olduğu bir malın gerçek değerine tekabül etmeyen bir bedel olmakla birlikte dürüst ve
    iyi niyetle yapılan bir satış sonucunda alınan b