bir kamu şirketinin (elektrik , su idaresi , vs) hükümet yetkililerince önceden saptanmış olan kâr seviyesi İsim