fair return

makul bir kâr getirmek Fiil
iyi kâr bırakmak Fiil
bir yatırımdan elde edilen uygun kazanç
bir kamu şirketinin (elektrik , su idaresi , vs) hükümet yetkililerince önceden saptanmış olan kâr seviyesi İsim