1. (a)
    fall down on olarak da söylenir
    k.d. başarısızlığa/akamete uğramak.
    His plan fell
    down. (b) düşmek, yıkılmak, çökmek, (yere) kapanmak, (c) ahlâkı bozulmak.
sapır sapır dökülmek Fiil
işi başaramamak Fiil
birşeyi başaramamak Fiil
birşeyde yetersiz kalmak Fiil
birşeyi becerememek Fiil
birşeyde başarısız olmak Fiil