1. (a) çökmek, yıkılmak, göçmek.
  The roof fell in from the weight of the snow. (b)
  ask. diz(il)mek,
  sıraya girmek/dizmek.
  fall in, men! The captain fell the soldiers in. (c)
  fall in with ile ayni anlama gelir. (tesadüfen) tanışmak, rastgelmek, karşılaşmak, tesadüf etmek.
  On our trip we fell in with some interesting people. (d) uyuşmak, anlaşmak, uygun bulmak, muvafakat/kabul etmek.
  to fall in with someone's views. They fell in with our plans. (e) (sözleşme, kontrat vb.) sona ermek, (f) (borç) vadesi gelmek.
görevleri arasında olmak Fiil
banka iskonto haddinde düşüş
doğum oranında düşüş
ikişer olmak Fiil
talepte düşüş
yeis bürümek Fiil
iş olanaklarının azalması
gözden düşmek Fiil
ihracatta düşüş
verimlilikte düşüş
bir şeyi tevarüs etmek Fiil
yatırımda düşüş
biriyle aynı fikirde olmak Fiil
âşık olmak Fiil
gönül vermek Fiil
gönlünü kaptırmak Fiil
sevmek Fiil
tutulmak Fiil
vurulmak Fiil
sevdalanmak Fiil
tutulmak Fiil
gönlünü kaptırmak Fiil
vurulmak Fiil
gönül vermek Fiil
(birine) âşık olmak, gönül vermek, gönlünü kaptırmak, vurulmak,
k.d. abayı yakmak.
birine aşık olmak Fiil
nüfusta düşüş
fiyatı düşmek Fiil
fiyat düşmek Fiil
fiyatlarda düşüş
üretimde düşüş
kârda düşüş
satışlarda düşüş
birinin gözünden düşmek Fiil
adımlarını uydurmak Fiil
ayak uydurmak Fiil
stoklarda azalma
banka iskonto haddinde düşüş
doğum oranında düşüş
ekonomide düşüş
şantajcı eline düşmek Fiil
döviz kur unda düşme
döviz kurunda düşme
döviz kurunda düşme
değerinde düşüş olmak Fiil
değer ce düşmek Fiil
değerce düşmek Fiil
değer düşüşü
ücretlerde düşüş
acze düşmek Fiil
gemiye yanaşmak Fiil
bir tertibi onaylamak Fiil
ortak bir etkinlik konusunda başkalarıyla anlaşmak Fiil
birinin fikrine katılmak Fiil
biriyle görüş birliğine varmış olmak Fiil
birisiyle görüş birliğine varmış olmak Fiil
birinin görüşüne hemencecik katılmak Fiil
aynı görüşte olmak Fiil
bir gruba dâhil olmak Fiil
bir gruba katılmak Fiil
birine uyum sağlamak Fiil
bir grupla takılmak Fiil
birinin görüşlerini kabul etmek Fiil
birine uymak Fiil
birine katılmak Fiil
biriyle aynı fikirde olmak Fiil
fiyatların düşmesinden etkilenmek Fiil
fiyatların düşmesinden etkilenmek Fiil
fiyatlarda düşüşe neden olmak Fiil
(borsa) hisse fiyatlarında büyük düşüş
(konvoy) kafilenin düzensiz duruma düşmesi
abayı yakmak Fiil
derslerde geri kalmak Fiil
işi başaramamak Fiil
...e sırılsıklam aşık olmak Fiil
kalitesi düşmek Fiil
pullanmak Fiil
kalitesi düşmek Fiil
görevini yerine getirmemek Fiil
Madde 8 Paragraf 5 çerçevesi içine girmek Fiil
hükümetin düşmesiyle sonuçlanmak Fiil