1. erişememek, ulaşamamak, yetmemek.
    His income fell short of his needs.
görevini yerine getirmemek Fiil
hedefine ulaşamamak Fiil
hedefine ulaşamamak Fiil
aşağı kalmak Fiil
umduğu gibi çıkmamak Fiil
beklentileri gerçekleştirememek Fiil
ümit ettiğini bulamamak Fiil
üretim hedefine ulaşamamak Fiil
erzakı eksilmek
gerçekten uzaklaşmak Fiil
amacına ulaşamamak Fiil
tartıca eksik gelmek Fiil
tartıda eksik gelmek Fiil
(a) becerememek, başaramamak, ulaşamamak, umduğu gibi çıkmamak, (b) noksan/eksik gelmek, yetişmemek,
kâfi gelmemek.
Income fell short of expenditures.