far and away

  1. elbette, hiç şüphesiz.
    This is far and away the best: Hiç şüphesiz en iyisi budur.
  2. şüphesiz, hiç kuşkusuz, hiç şüphe yok (ki), kat kat, (pek) çok.
    far and away the best/cheapest:
    şüphesiz en iyisi/ucuzu.
    She is far and away the better actress.
açık arayla en ... Sıfat
açık farkla en ... Sıfat