fit someone for something

  1. Fiil birine birşeyi denetmek
  2. Fiil birinin birşeyi denemesini sağlamak
  3. Fiil birine birşeyi prova ettirmek
  4. Fiil birini birşey için uygun hale getirmek
  5. Fiil birini birşeye uygun kılmak
  6. Fiil birinin birşeye uygun olmasını sağlamak
  7. Fiil birinin birşeye uymasını sağlamak