front- room

ön oda, sokağa bakan/ön cephedeki oda, misafir odası. İsim
evin önündeki oda