get one's ducks in a row

  1. Fiil işlere çekidüzen vermek
  2. Fiil organize olmak
  3. Fiil toparlanmak
  4. Fiil işleri düzene koymak