1. İsim altın çağ: insanların barış ve mutluluk içinde yaşadıkları hayalî çağ.
  2. İsim parlak çağ/devir, yükselme çağı: bir milletin tarihinde, edebiyatta vb. en büyük gelişme çağı.
  3. İsim olgunluk çağı: insanın bilgi, tecrübe vb. bakımından en olgun olduğu çağ.
  4. İsim emeklilik yaşı.