1. hırıldama(k), hırıltı.
  The dog growled at the stranger.
 2. mırıldanma(k), homurdanma(k) mırıltı, homurtu.
 3. guruldama(k), gurultu.
  His somach growled.
 4. gürüldeme(k), gürleme(k), gürültü.
  The thunder growled: Gök gürledi.
 5. mırıldanarak/homurdanarak ifade etmek.
  to growl one's thanks. When he came late, he growled (out) an excuse.
homurtu