guess at something

  1. Fiil birşeyi tahmin etmek
  2. Fiil birşeye ilişkin tahminde bulunmak
  3. Fiil birşeye dair tahmin yürütmek