1. İsim kılavuz (yol gösterici) ilkeler
  2. İşletme politika
  3. kural
  4. talimatname
amortisman direktifleri İsim
istihdama ilişkin kılavuz ilkeler İsim
döviz kuru direktifleri İsim
devlet yönergesi
devlet talimatı
devlet direktifleri İsim
kılavuz ilkelerle uyumlu biçimde
başlangıç esasları, ön kılavuz ilkeler İsim
talimat dışına çıkmamak Fiil
maaş politikası İsim
maaş politikası ilkeleri İsim
siyasal ilkeler İsim
fiyat ilkeleri İsim
sektörel kılavuz ilkeler İsim
ücret ilkeleri İsim
iyi klinik uygulamaları kılavuzu
iyi laboratuvar uygulamaları kılavuzu