1. İsim kurnazlık, hilekârlık, aldatıcılık, hile, huda, düzen.
    He is full of guile.
  2. İsim hileli/ kurnazca plân.