have one's price

  1. fiyatı verilirse (fena bir işi) yapmaya hazır olmak.