her türlü tedbiri almak

  1. Fiil to provide for everything