1. boş, içi boş.
  a hollow sphere.
  hollow excuse: boş mazeret.
 2. oyuk.
 3. çukur, çökük.
  hollow cheeks.
 4. (ses) boğuk.
  a hollow voice/groan.
 5. anlamsız, değersiz, işe yaramaz, kof, nafile.
  a hollow victory/triumph.
 6. (a) sahte, yapmacık, gayrısamimî.
  hollow sympathy/words/promises. a hollow laugh. (b) boş, aldatıcı,
  mutluluk getirmeyen.
  hollow joys and pleasures.
 7. aç.
 8. oyukluk, oyuk/çukur yer, boşluk, çukurluk.
  The ground was covered in little hollows. a hollow in the
  ground.
  the hollow of one's hand: avuç içi (çukuru).
 9. vadi.
  a wooded hollow.
 10. hiçlik, nafilelik, beyhudelik, boşluk.
  a hollow in one's life.
 11. çukurlaş(tır)mak, oy(ul)mak, çukur açmak.
  River banks hollowed by rushing water.
 12. tamamıyla, baştanbaşa, büsbütün.
  to beat (all) hollow: kolayca yenmek, büsbütün hezimete/bozguna
  uğratmak, tam yenilgiye uğratmak,
  mec. ezmek, pestilini çıkarmak.
avucunun içinde.
Çukur cam imalatı (NACE kodu: 23.13) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı (NACE kodu: 24.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı (NACE kodu: 24.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
haydi haydiye yenmek, çok daha üstün olmak.
We beat their team all hollow: Onların takımını haydi
haydiye yeneriz.
As a speaker, he beats us all hollow: Hatip olarak hepimizden çok daha üstündür.
haydi haydiye yenmek, çok daha üstün olmak.
We beat their team all hollow: Onların takımını haydi
haydiye yeneriz.
As a speaker, he beats us all hollow: Hatip olarak hepimizden çok daha üstündür.
birini kolayca alt etmek Fiil
birini kolaylıkla yenmek Fiil
birini kolayca mağlup etmek Fiil
inandırıcı olmamak, boş söz/palavra hissi vermek.
His promises always ring hollow: Onun vaitlerine asla inanılmaz.
içi boş şirket (imalatının büyük bölümünü taşeronlara yaptırtan bir şirket
yapmacık dostluk
oymak.
to hollow out a log.
sahte barış
oylum
zımba
boru profil İsim, Demir-Çelik Sanayii
yalancı zafer