1. Edat şu kadar ki
 2. mamafih, bununla beraber, yine de, diğer taraftan, buna rağmen, vakıa, … ise de, ama, fakat.
  We have
  not yet won; however, we shall try again. It's raining hard, however I think I should go out. He hasn't arrived; he may, however, come later.
 3. (her) ne kadar, ne olursa olsun, ne derece/miktar olursa olsun, ne kadar … olsa da/bile.
  however much
  you spend, I will reimburse you: Ne kadar harcarsanız harcayın, ben size öderim.
  I refuse, however favorable the conditions: Koşullar ne kadar elverişli olursa olsun, yine de reddederim.
  however cold it is, he always go swimming: Ne kadar soğuk olursa olsun, daima yüzmeye gider.
 4. nasıl, ne türlü, ne yaptın da (bazen hayret ifade eder).
  however did you manage to get there?
  Oraya gitmeyi nasıl becerdin?
  however you do it, the effect will be the same: Ne türlü yapsan sonuç hep aynıdır.
  Arrange your hours, however you like: Çalışma saatlerini istediğin gibi ayarla.
her ne kadar.
Ancak,
Ne var ki,
Oysa,
... ise,