1. midafternoon
five o'clock tea

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Öğle ile ... arasındaki zaman